Tanečné aktivity

26.02.2018 17:16

Pozývame na tanečné aktivity prvá hodina 5. apríla 2018

* Minidance pre deti 2-4  roky, štvrtok 15:00 - 15:50hod

* Minidance pre deti 5-6 rokov, štvrtok 16:00 - 16:50 hod

* Latino Ladies pre mamičky, štvrtok 17:00 - 17:50 hod

Kde: Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej, Námestie rodiny 9, Záhorská Bystrica 841 06

Kedy: 1.lekcia štvrtok 5. apríla 2018, trvanie 6 týždňov

Cena: 35 euro/ kurz

Kontakt a prihlášky: Ľudmila Antalová 0907 152 756, email : ludmila.antalova@hotmail.com

Lektor: Mgr. Radka Britaňáková, diplomovaná trénerka tanečného športu, 

reprezentantka Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch

Kontakt

Občianske združenie Hlas nádeje Štefana Majera 8357/9, 841 06 Bratislava
IČO: 30855713
DIČ: 2021842977

štatutárny zástupca:
Mgr. Robert Krett
e-mail: rkrett@gmail.com
mobil: 0902 583 178

Materské centrum : vchod z Námestia Rodiny
Streda: 9:00 - 11:00 Janka a Anežka
Janka Kočová
mobil: 0948 333 933
e-mail: jkocova@gmail.com


Ľudmila Antalová
mobil: 0907 152 756
e-mail: ludmila.antalova@hotmail.com

Ľubomíra Jankechová
e-mail: luba.jankech@gmail.com
mobil: 0903 424 204