Veľkonočné tvorivé dielne

27.02.2019 10:18

Aj tento rok Vás čakáme na Veľkonočných tvorivých dielnach

v piatok 12.4.2019 od 14:00- 18:00hod.

a sobota 13.4.2019 od 9:00- 13:00hod.

 

Príspevok : 5,- eur/1ks venček alebo 1ks kvetinový aražmán

V cene: rôzne ozdoby, venček, kvet, košíky, zemina, kvetináč.

 

Kontakt

Občianske združenie Hlas nádeje Štefana Majera 8357/9, 841 06 Bratislava
IČO: 30855713
DIČ: 2021842977

štatutárny zástupca:
Mgr. Robert Krett
e-mail: rkrett@gmail.com
mobil: 0902 583 178

Materské centrum : vchod z Námestia Rodiny
Streda: 9:00 - 11:00 Janka a Anežka
Janka Kočová
mobil: 0948 333 933
e-mail: jkocova@gmail.com


Ľudmila Antalová
mobil: 0907 152 756
e-mail: ludmila.antalova@hotmail.com

Ľubomíra Jankechová
e-mail: luba.jankech@gmail.com
mobil: 0903 424 204